Inicio

Escola de Música d’Alfafar

«L’Escola de música d’Alfafar és una entitat cultural sense ànim de lucre, inscrita en el registre de centres docents de la Conselleria de Cultura i Educació de la Comunitat Valenciana, garantint així la qualitat dels seus servicis».

Nombre Social: Escola de Música d’Alfafar
Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 3  46910 – Alfafar
e-mail: escolademusicadalfafar@hotmail.es
Teléfono: 96 376 14 86
Naturaleza: Privada
Otros Datos de Interés: En l’àmbit de la formació, cal destacar que el present any l’oferta de classes serà: jardí musical (5 i 6 años), iniciació de solfeig (7 años), grau elemental de 1r al 4t any de solfeig, preparatori per a grau mitjà (para aquells alumnes que vullguen seguir els seus estudis musicals en el Conservatorio) i taller de música per a adults, trompeta, trompa, bombardí, trombó, clarinet, saxòfon, oboé, fagote, percussió, piano guitarra espanyola, violí, violoncel i cant.»