Orígenes de la escuela

Orígens de l’escola de música d’Alfafar

Ramón Lacreu Navarro, fundador de la primera agrupació musical a mitjan de segle XIX i mestre d’escola és el primer precedent conegut d’ensenyament musical a Alfafar.

A la primera part de segle XX, abans de la guerra civil, coneguem de l’Acadèmia de la Banda Música Primitiva d’Alfafar, antecedent directe de la banda del CIMA. Les classes de l’anomenada Acadèmia es feien a la Casa Consistorial , lloc aleshores també dels assajos i reunions de la Primitiva.

Els responsables de l’Acadèmia durant els primers decennis del segle XX foren entre altres, Vicent Ramon Castelló Gimeno, bon músic i directiu compromès, o el mestre de la Primitiva , José María Bellver Martí. Els músics de la banda titular eren els encarregats de donar lliçó als educands. Una font escrita de l’any 1.931 mostra de l’escassesa d’alumnes en l’Acadèmia. Tanmateix, a fi d’estimular la presència d’educands, les classes de solfeig passen a ser debades. La mesura passa a ser pública als taulers de les societats locals com el Centre d’Arts i Oficis, el Centre Social o el Casino Proteccionista, buscant així la difusió de l’Escola entre la població.

Acabada la guerra civil, constituït formalment els anys quaranta del segle XX el Centre Instructiu Musical d’Alfafar, l’ensenyament musical segueix amb una dependència directa de l’esmentada societat musical. El director de la banda és el màxim responsable de l’ensenyament i les classes són impartides integrament pels músics més avançats de la banda. Generacions senceres d’alumnes, educades en l’art de la música als anys quaranta i cinquanta pels mestres Félix Ramiro García o Ramón Navarro Galan, composaran la banda titular en els posteriors decennis. Mes contemporanis, Liberto Benet Martínez i Rafael Pascual Alfonso han marcat les directrius de l’ensenyament entre molts dels músics que formen actualment l’agrupació musical.

Arribada la dècada dels noranta del segle XX, l’Escola de Música d’Alfafar es constitueix l’any 1.996 com entitat amb personalitat pròpia i independent de la del Centre Instructiu Musical d’Alfafar. El primer càrrec de president l’ocupà Vicent Minguet Teruel qui serà substituït dos anys després per Alfonso Miñarro López. Actualment, ocupa la presidència Maria José Fernandez Sanchez. Des de la seua constitució fins ara l’Escola de Música ha arribat en alguns exercicis als cent alumnes matriculats i ha nodrit, des del seu inici, amb més de trenta músics a la banda del CIMA, materialitzant així els objectius i finalitats d’ensenyament i formació musical dels seus alumnes.